Registrační formulář do diskusního fóra města

Titul:
Jméno:
Příjmení:

Doručovací adresa:

Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
PSČ:
Stát:

Další informace:

Datum narození:
E-mail:
Captcha
Kód je nečitelný - vygenerovat nový
Opište kód:
Souhlasím s pravidly diskusního fóra
 1. Město Jaroměř (dále „provozovatel portálu“) zřizuje od 01.03.2012 povinnou registraci uživatelů, kteří se chtějí účastnit diskuzí na portálu města.
 2. Registrace je prováděna na základě souhlasu Úřadu na ochranu osobních údajů. Získaná data budou použita výhradně k účelu identifikace diskutujících na internetovém portálu města, nebudou využívána za jiným účelem ze strany provozovatele portálu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.
 3. Registrace je prováděna na základě evidenčních údajů, poskytnutých žadatelem o zařazení do evidence diskutujících elektronicky nebo písemně, vždy s jeho písemným souhlasem. Podmínkou registrace je dosažení věku 15 let v den podání žádosti.
 4. Souhlas se zpracováním a uchováním registračních údajů poskytuje žadatel převzetím obálky a podpisem na doručence, doručené žadateli na jím uvedenou kontaktní adresu. Lze ji převzít rovněž osobně na odboru informatiky. Obálka bude obsahovat heslo pro přihlášení do diskuze.
 5. Svůj souhlas může žadatel kdykoliv odvolat, v takovém případě bude z databáze diskutujících okamžitě vyřazen.
 6. Do diskuze se uživatel přihlašuje svou e-mailovou adresou a přiděleným heslem. Při prvním přihlášení bude uživatel vyzván k povinné změně hesla. Uživatel má možnost kdykoliv své heslo změnit, toto heslo nebude v databázi viditelné pro nikoho, tedy ani pro správce portálu. V případě zapomenutí přístupových údajů musí žadatel požádat provozovatele o nové heslo.
 7. Do diskuse smí přispívat každý registrovaný uživatel, který neporuší pravidla diskuse.
 8. Příspěvky vyjadřují názory jednotlivých uživatelů, provozovatel portálu nemůže ovlivnit jejich obsah, vyhrazuje si však právo je odstraňovat.
 9. U jednotlivých příspěvků se zobrazí jméno a příjmení autora příspěvku.
 10. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci či jinak porušovat platné právní předpisy.
 11. Nepřípustné jsou urážky, pomluvy, vulgarity, rasismus či ponižování jednotlivce nebo skupin osob. Nepřijatelná je neúcta vůči zemřelým a jejich rodinám.
 12. Diskutující nesmí vyhrožovat násilím jednotlivci ani skupinám lidí.
 13. Diskutující nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.
 14. Neplacená reklama není povolena, diskutující nesmí propagovat komerční aktivity a výrobky.
 15. Je možné uvádět pouze odkazy na internetové stránky, které souvisejí s danou diskusí.
 16. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace.
 17. Diskutující nesmějí zveřejňovat identifikační údaje obětí trestných činů.
 18. Provozovatel portálu má právo zrušit účet uživatele při opakovaném porušování pravidel diskuze.