Diskuse k tématu - Dotazy na vedoucí odborů

Zobrazit dotazy pro: | Seřadit od:

alexandr starzinský napsal(a) dne 08. srpna 2020 v 22:28:54 hod.

alexandr starzinský napsal(a) dne 08. srpna 2020 v 12:38:58 hod.

alexandr starzinský napsal(a) dne 08. srpna 2020 v 12:24:29 hod.

Dobrý den,
doufám,že můj příspěvek je na správném místě,bydlím R.armády 341 Josefov,sousedím s parcelou č.p.290,Mudr Palisová,budu moc rád pokud majitelce připomenete/zdali to je možné/aby se také starala o bujnou vegetaci která velice zasahuje na můj pozemek,Chtěl bych vyměnit plot a z todoto důvodu toto nemohu provést.Asi neexistuje nějaký paragraf nebo zákon,který by majitele k tomu dotlačil.S nájemníkem jsem se několikrát pokusil domluvit a bezvýsledně,vím,není to jeho,jestli to půjde pošlu malou dokumentaci stavu který je trvalý.Děkuji za spolupráci,A.Starzinský

Miloslav Honc napsal(a) dne 20. října 2017 v 07:20:54 hod.

Dobrý den
Neví někdo kdy se bude dělat už konečně ta silnice na Valech?
Děkuji Honc

alexandr starzinský napsal(a) dne 20. března 2016 v 15:02:07 hod.

Dobrý den pane inženýre,
Doufám,že svoji dá se říci stížnost píši na správné místo.Minulý týden se propadla silnice v Josefově R.armády 290 z důvodu propadu části podzemních chodeb.Následným zjištěním oborníkem,který systém prolezl včetně přilehlých podzemních chodeb také konstatoval, že-z domu č.290 je ze spodní prádelny/koupelny/vyveden odpad do spodního patra podzemních chodeb,který v tomto případě není k tomuto účelu zřízen a také není sespádován,tudíž podle zjištění tohoto odborníka je silně,opakuji silně podmáčen a hrozilo by i zřícení obou pater.Jelikož tyto dvě patra vedou přes celou moji zahradu,těsně vedle domu,obávám se do budoucna nějaké nepříjemné havárie.Bohudík,tento dvougenerační dům je již mnoho let obýván sporadicky jedním až dvěma nájemníky,tak se asi dosud nic neprojevilo,ale v budoucnu,o tom jsem přesvědčen,až bude dům zcela obydlen by to bylo o nečem jiném.Žádám proto odborné posouzení a neodkladné zamezení odtoku odpadní vody do systému podzemních chodeb.Děkuji za informaci,s pozdravem A.Starzinský

alexandr starzinský napsal(a) dne 13. prosince 2015 v 21:31:46 hod.

Dobrý den,tak mně po čase napadlo,jak to je s legalizací moji studny?Myslím,co se týče památných stromů je věc jasná,předpokládám v můj prospěch,jak z lidského ,tak hlavně z právnického hlediska.Je smutné,že studnu mám vlastně vyvrtanou na jaře a postupem úředníků a vědomým zdržováním majitelky,tuto nemohu užívat.Kdybych já měl tímto tempem dělat elektriku někomu v RD,tak by asi byl o svíčkách do penze.Hezký den a Vánoce,A.Starzinský

alexandr starzinský napsal(a) dne 28. května 2015 v 21:46:07 hod.

Vidím,že je bezpředmětné na Vás cokoli chtít,myslím,že můj požadavek se sice asi blíží mdlému selskému rozumu,ale proč dělat věci jednoduše,když to jde složitě,mimo jiné,majitelka se se mnou nebaví hlavně kvůli mým asi hloupým obavám,jen nechápu proč nemáte žádné oprávnění ba ani důvod poskytnout kopii posouzení stromů,když se defacto jedná o bezpečnost a eventuelně o způsobení velké škody,hlavně jsem rád,že dohlédnete na provedení navržených opatření
A.Starzinský

DiS. Drahuše Davidová napsal(a) dne 27. května 2015 v 15:18:40 hod.

Posouzení stromů objednala a zaplatila majitelka sromů. Náš úřad si od ní vyžádal pouze jeho kopii. Není vedeno žádné řízení, jehož podkladem by bylo vypracované posouzení stromů. Vzhledem k tomu, že náš úřad nevlastní žádná autorská ani majetková práva k tomuto posouzení, nemá rovněž žádná oprávnění ani důvod kopii posouzení stromů poskytovat. Se žádostí o kopii se proto mustíe obrátit na majitelku posouzených stromů.

alexandr starzinský napsal(a) dne 25. května 2015 v 20:41:22 hod.

Dobrý den,můžete mě prosím srozumitelně sdělit proč nemohu dostat také kopii posouzení památných lip od Vás?Přeci to není tajné,proč mám kontaktovat majitelku,když jsem se poprvé obrátil na Vás,tak čekám, že od Vás také dostanu ten odborný posudek, nebo si pro něho mám dojít?děkuji A.Starzinský

DiS. Drahuše Davidová napsal(a) dne 22. května 2015 v 09:57:40 hod.

Dobrý den, pane Starzinský, z pověření pana Ing. Filipce reaguji na Váš příspěvek z 18.dubna. Tento týden jsme obdrželi kopii posouzení památných lip na pozemku p.č. 136 v Josefově. Posouzení vypracoval pan Ing. Klevcov Pavel, Velké Svatoňovice 32. Byly posouzeny tři stromy s návrhem ošetření či opatření. Posouzeny byly v lednu letošního roku. Z posudku vyplývá,že zdravotní stav stromů je dobrý, vitalita dobrá až zhoršená, odpovídající věku dřevin a jejich umístění. Napadení houbovými či jinými onemocněními nebylo zjištěno. Zároveň byla navržena opatření, která by měla zvýšit bezpečnost stromů a jejich optimální vývoj. Jde především o provedení zdravotních a redukčních řezů. Ošetření dřevin zajistí majitelka stromů, která Vám případně poskytne i vypraoované posouzení stromů (jde o její vlastnictví. Náš správní úřad dohlédne na provedení navržených opatření.
S pozdravem Davidová Drahuše, DiS., odbor ŽP

alexandr starzinský napsal(a) dne 18. dubna 2015 v 20:35:33 hod.

Dobrý den pane Filipec,vidím,že na moji reakci považujete za zbytečné vůbec reagovat.Zajímalo by mě tedy ,jak dopadlo šetření ohledně památných stromů na místě.Jistě máte znalecký posudek,který bych rád také vlastnil.Doba úpravy,nebo řádného prořezu je pryč,přes 20 let na ty stromy nikdo nešláhl/přestože se k tomu tenkrát majitelka zavázala.Kdyby,nedej Bože došlo ke škodě,která by nebyla malá,tak by se majitelka,potažmo vaše oddělění jistě ohánělo odborným posudkem ohledně památných stromů.Předpokládám,že máte kopii posudku,jinak mě dejte odkaz,kde si ho mám vyžádat,A.Starzinský

DiS. Drahuše Davidová napsal(a) dne 16. dubna 2015 v 09:43:49 hod.

Dobrý den, pane Ing. Papíku,
byla jsem pověřena odpovědí na Váš dotaz ohledně kácení vrby v písníku (nejednalo se o tzv.smuteční vrbu). Vrba bílá na pozemku p.č. 581/5 v k.ú. Jaroměř rostla v registrovaném významném krajinném prvku „Písník“ v Jaroměři (dále jen „ VKP“). Jednalo se o cca 30-40 letou vrbu. O kácení vrby, případně její ořezání bylo požádáno investorem budoucí novostavby rodinného domu na sousedním pozemku. K odstranění vrby bylo správním úřadem vydáno souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 19.5. 2014. Při prohlídce vrby bylo zjištěno, že se jedná o vícekmen s pravděpodobnou hnilobou u báze kmene. Vrba nebyla v dobré kondici, vykazovala suché větve v koruně. Při vydání povolení správní úřad přihlédl k druhu dřeviny, jejímu zdravotnímu stavu, umístění dřeviny a k výstavbě RD a cesty na sousedním pozemku, k pohybu osob v blízkosti vrby ( budoucí cesta k RD, hraní si dětí či zdržování se osob u vrby- usuzováno dle zanechaných věcí pod vrbou), k estetické a ekologické funkci vrby a k účelu vyhlášení VKP. Důvodem registrace významného krajinného prvku byl výskyt skokana skřehotavého, který se řadí mezi kriticky ohrožené obojživelníky. Odstraněním vrby nedojde k ohrožení jeho biotopu, naopak dojde k prosvětlení tůně, což je žádoucí při rozmnožování obojživelníků. Za pokácenou vrbu je uložena náhradní výsadba nové vrby jívy na stejném pozemku v jiném místě. Kácení bylo povoleno ve správním řízení,rozhodnutím ze dne 21.1.2015, č.j.: OŽP-147-3/2015-Dav, které nabylo právní moci 3.2.2015. Odborný posudek ke zdravotnímu stavu vrby nebyl zadán. Do spisu lze nahlížet, popř. pořizovat kopie dokumentů, na základě písemné žádosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
S pozdravem Drahuše Davidová, DiS., odbor životního prostředí, MěÚ Jaroměř

Ing. Vojtěch Papík napsal(a) dne 13. dubna 2015 v 11:53:15 hod.

Vážený pane vedoucí,

dne 25. 3. 2015 byla Technickými službami města Jaroměře pokácena vrba bílá "smuteční" na břehu zatopeného písníku na Jakubském předměstí. Obvod stromu (rozdvojený kmen) byl 230 a 252 cm ve výšce 100cm (měřeno již na pařezu). Velice by mě zajímalo, z jakého důvovu byl tento vzrostlý strom pokácen? Dále bych se chtěl zeptat, zda na strom bylo vydáno povolení ke kácení, zda ke stavu stromu byl dříve vytvořen odborný posudek a ocenění stromu a zda a popřípadě kde bude provedena náhradní výsadba.

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem

Vojtěch Papík

alexandr starzinský napsal(a) dne 25. února 2015 v 18:02:06 hod.

Dobrý den pane Filipec,z Vaší první odpovědi nebylo určitě jasné,že kácení památných stromů nepřipadá v úvahu.Co se týče velké vstřícnosti majitelky si myslím,že opak je pravdou.Kdybych se nyní o to nezačal zajímat/z pochopitelných důvodů/,tak paní majitelka nehnula ani prstem,protože jí to je srdečně jedno,důkazem je nezájem celou řádku let.Až-nedej Bože dojde eventuelně ke škodě,nebudu honit majitelku,eventuelně nějakého znalce ,ale Vás,protože jsem se v prvé řadě obrátil na Vás,aby jste zjednali nápravu.Za další nevím,proč bych žádal majitelku o kopii znaleckého posudku,když si myslím,že Vám ho dá znalec,potom snad není nemožné mně poskytnout kopii,A jen na okraj,já tomu nerozumím,,alejestli těmto stromům říkáte památečné tak už je památka vše,hlavně ten strom o který mně jde,zdravím A.Starzinský

ing. Petr Filipec napsal(a) dne 23. února 2015 v 10:42:39 hod.

Téď se pokusím odpovědět ing. Papíkovi,
Dobrý den pane inženýre.
Pro Vás by mohla být odpověď na Vámi položené dotazy relativně jednoduchá. Přesto tomu tak není. Náš odbor má na starost jak samosprávu, tak státní správu co se týče povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Město Jaroměř jako vlastník stromů již mnoho let čelí stížnostem obyvatel na zdravotní stav těchto javorů. Rovněž do komise pro životní prostředí byly podány nekolikeré podněty o pokácení těchto stromů. Musím se Vám přiznat, že já osobně jsem byl dlouho proti povolení ke kácení této aleje. Ať už z estetických, tak i ekologických důvodů. Proto došlo v minulosti (2009) k objednání odborníka, který provedl zdravotní a bezpečnostní ošetření celé aleje. Po několika letech došlo mj. k poškození majetku pana souseda vylomením kosterní větve jednoho ze stromů. Na základě této skutečnosti byl zpracován opět odborný posudek. S jeho závěrem jsem se vnitřně neztotožnil a náš odbor požádal AOPK (Agentura ovhrany přírody a krajiny) o vypracování nezávislého posudku. Ne všechny javory jsou ve stejně havarijním stavu, nicméně jejich zrdravotní stav po vykácení jen některých a otevření aleje by do havarijního stavu dospět celkem rychle. Nejen proto bylo povolení ke kácení ve správním řízení uděleno. Na místo bude provedena náhradní výsadba.
Na Váš dotaz o kopii posudku musím odpovědět ze dvou pohledů. Pokud by jste chtěl nahlížet do správního spisu státní správy, pak se toto řídí zákonem a poskytování informací. Pokud by jste chtěl kopii popř. nahlížet do posudku u majitele tedy města domnívám se, že zákon o obcích toto neumožňuje. Toliko úředničiny. Jsem přesvědčen, že pokud by jste požádal o poskytnutí informací oficiální cestou (viz výše), nebudeme mít jediný problém Vám kopie obou posudků vyhotovit.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu těchto stromů a k frekvenci pohybu osob v této lokalitě muselo dojít (bohužel) k jeji pokácení. Doufám, že náhradní výsadba, kterou jsme pečlivě volili (i co do velikosti a druhů stromů) bude opravdů důstojnou a krásnou náhradou.
Pěkný den přeje P. Filipec