Diskuse k tématu - Volné téma

Seřadit od:

Petr Hrudka napsal(a) dne 07. března 2016 v 19:24:13 hod.

Dobrý den, paní Steklá, děkuji za reakci.
Vámi uvedených skutečností jsem si vědom, bohužel z časových důvodů nemám možnosti buď osobně navštívit jednání, nebo ho alespoň sledovat online. A neuchovává se záznam.
Problém vidím spíše v tom, že mnou uváděné usnesení nebylo v programu jednání zmíněno, respektive na pozvánce nebyl uveden bod jednání řešení odstranění zmíněné sochy. Takže jsem o tom jako občan předem nevěděl. (Že nemáme možnost nahlédnout na probírané dokumenty, je věc druhá.) Navíc také považuju za problematické, že v případě našeho zastupitelstva není možnost si zpětně vyhledat, kdo jak hlasoval, protože se to elektronicky nezaznamenává, jak to bývá možné a běžné v jiných městech.
Odkazujete na informace v sekretariátu města, zajímalo by mě, co bych se přesně dozvěděl? Nejlépe stenozáznam jednání?
Jinak ale přeji hezký den.

Administrátor diskuse napsal(a) dne 07. března 2016 v 09:37:33 hod.

Dobrý den, pane Hrudko,
v případě, že Vás zajímá nějaký bod programu jednání Zastupitelstva města Jaroměře, vězte, že jednání ZM je veřejné a je možné ho rovněž sledovat online na webu: www.jaromeronline.cz.
Vámi požadované informace získáte v sekretariátu města v souladu s ustanovením § 16, odst. 2, písmena e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Viz dále:
____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 3.3.2016 do částky 25/2016 Sb. a 5/2016 Sb.m.s. - RA834
128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení) - poslední stav textu


DÍL 2

Občané obce

§ 16 [Komentář WK]

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která

a) je státním občanem České republiky, a

b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.6)

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,7)

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,8)

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

§ 17 [Komentář WK]

Oprávnění uvedená v § 16 má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

____________________


6) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

7) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.

8) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
-----

Autor příspěvku:
Ing. Bohumila Steklá, v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

Petr Hrudka napsal(a) dne 02. března 2016 v 14:04:57 hod.

Dobrý den, zajímalo by mě, jaké padly argumenty pro (ne)schválení návrhu? "ZM neschvaluje odstranění sochy sovětského vojáka v lokalitě parku u Městského divadla." Popřípadě, kdo hlasoval proti?

Martin Stiller II. napsal(a) dne 29. prosince 2015 v 12:49:08 hod.

Festival CYKLOCESTOVÁNÍ (Hradec Králové 23.-24.1.2016)

Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny „cyklocestovatele“, kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Letos opět v konferenčním sále Úřadu práce na Wonkově ulici a to v termínu 23.-24.1.2016. V programu je plno nových tváří a tak se můžeme těšit na další dobrodružství, sportovní výkony a spoustu krásných fotografií. Samozřejmostí je fajn nálada a různé doprovodné programy.

Hlavním tahákem bude projekce prvního dánského cyklocestovatele, který objel svět Nicolaie Bangsgaarda, který nám povypráví o svých 62 000 km a spoustě dobrodružství z cesty kolem světa.

V sobotu v podvečer se pak můžete těšit na premiéru filmu „Půl roku v sedle kola Amerikou“ z cyklocesty Renči a Martina Stillerových.

O zážitky nebude nouze ani v besedě Honzy Ždánského o zimním přejezdu Bajkalu, Jarda Král povypráví o nelehké cyklocestě téměř kolem světa, Michaela Heclová vás zavede do Kambodži, Peter Provaznik vám povypráví o rodinné cyklocestě po Kubě a chybět letos nebude ani oblíbený vypravěč Honza Vlasák. A to není vše … uvidíte také první besedu v historii festivalu prezentovanou malými dětmi – Vojtou a Šárkou Zigáčkovými. To si opravdu nenechte ujít.

SOBOTA 23.1.2016 - HRADEC KRALOVÉ, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova ul.
Blok A:
09:30 – 10:30 Tomáš Rusek – „Provence – slunečný ráj nejen pro cyklisty“
10:45 – 12:00 Ivo Janeček – „Na kole do Finska a zpět“

Blok B:
12:30 – 12:50 Na kole do nebe, aneb vzpomínka na Michala Třetinu
13:00 – 14:15 Petr Bartoš – „Jízda Evropou aneb jak se z pěti stane deset“
14:30 – 15:00 Martin Stiller – „Jaro-léto bez kola, aneb nová výzva…“

Blok C:
15:30 – 16:45 Jan Ždánský – „Na lehotříkolce v zimě přes Bajkal“
17:00 – 18:00 R+M Stillerovi – „Půl roku v sedle kola Amerikou“ – premiéra filmu

Blok D:
18:30 – 20:30 SPECIÁL – Nicolai Bangsgaard – „Cesta kolem světa“
20:45 – 21:45 „Indickým Himálajem na kole“ - FILM

NEDĚLE 24.1.2016 - HRADEC KRALOVÉ, konferenční sál Úřadu práce, Wonkova ul.
Blok E:
09:00 – 10:15 Jarda Král – „Český Šnek na kole kolem světa" – FILM 2.díl
10:20 – 11:00 Jarda Král – „Na živo o cestě na kole kolem světa“
11:15 – 12:00 Postavte s námi české expediční kolo - WORKSHOP

Blok F:
12:30 – 13:45 Peter Provaznik – „Na kole s dětmi po Kubě"
14:00 – 15:00 Michaela Heclová – „Dámská sólojízda Kambodžou, Laosem atd.“

Blok G:
15:30 – 16:15 Víťa&Šárka Zigáčkovi & rodiče - „Na kole z Těchonína do Benátek a zpět“
16:30 – 17:30 Honza Vlasák – „Největší dobrodružství mého života“

Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz nebo na facebooku: Cyklocestování

Administrátor diskuse napsal(a) dne 20. listopadu 2015 v 13:48:05 hod.

Upozornění, které jsme obdrželi prostřednictvím e-mailu od společnosti, na jejíchž serverech je umístěno naše diskusní fórum:

---
Vážený zákazníku,
z důvodu plánované servisní odstávky, která proběhne od soboty 21.11.2015 22:00 hodin do neděle 22.11.2015 04:00 hodin, budou nedostupné webhostingové služby poskytované naší společností.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

S pozdravem
ASPone, s.r.o. - Webová řešení na míru
---

Ing. Martin Stein napsal(a) dne 18. listopadu 2015 v 08:07:09 hod.

Dobrý den,
připojil bych se k diskusi o kruhovém objezdu u Labe. Může tedy někdo kompetentní zde napsat PROČ tam tento kruhák bude??? Je to jednoduchá otázka a tak očekávám jednoduchou odpověď. Proč se třeba nevybuduje kruhová křižovatka u nemaocnice? Ne, že bych ji tam chtěl, ale zdá se mi to tam logičtější než v Albieriho.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Ing. Otto Salač, CSc. napsal(a) dne 17. listopadu 2015 v 09:36:02 hod.

Dobrý den,
musím konstatovat, že stavba kruhového objezdu u Labe je pěkná PITOMOST. Osobně si pamatuji, že někdy na jaře 2014 městské zastupitelstvo (předchozí jehož jsem nebyl členem) na svém jednání v Josefově na radnici tuto stavbu projednávalo. Tehdy tam bylo řečeno, že po půl roce, koncem roku 2014 bude provedeno VEŘEJNÉ vyhodnocení efektivnosti a názoru občanů na stavbu tohoto kruháče. Když jsem již jako nově zvolený zastupitel se po tomto vyhodnocení sháněl, nedostalo se mi žádných výsledků takového hodnocení. A teď najednou BUM, pan Žíla nám sděluje, že by se měl stavět v roce 2016. Za sebe mohu říci, že udělám vše pro to, aby se tato stavba do rozpočtu města pro rok 2016 nedostala. Město má mnoho důležitějších věcí, než stavět tuto pitomost.
Rozhodně by plně na této křižovatce stačilo vyznačit VODOROVNÝM ZNAČENÍM na vozovce hranice dáni přednosti z vedlejších komunikací, případně omezit rychlost průjezdu tímto místem. Daleko účelnější by bylo vyznačení přechodu od dětského hřiště za knihovnou přes cestu vedoucí okolo knihovny. Je tam vedle knihovny parkoviště aut a hodně často nějaké malé dítě vyběhne přes cestu z mezery mezi zaparkovanými auty. A to má řidič co dělat, aby "na fleku" zastavil.
A ještě k tomu kruháku, rád bych věděl až někdy v zimě napadne sníh, jak tento "bobek" na místní komunikaci se bude čistit. To jej možná radlicí vezmou i se sněhem :-)

Jan Žíla napsal(a) dne 12. listopadu 2015 v 07:58:25 hod.

Vážení,

Předem Vám děkujeme za projevený zájem ohledně řešení situace křižovatky u obchodního domu Labe.
V reakci na dotazy vznesené p. Hrudkou, p. Hedlíkem a p. Honcem Vám sdělujeme následující.

Do konce tohoto roku obdržíme projektovou dokumentaci. Tato projektová dokumentace bude řešit zmíněný kruhový objezd dle platných norem a vyhlášek tak, aby splňoval požadavky na bezpečný a plynulý průjezd. Součástí projektové dokumentace kruhového objezdu bude také nové místo pro přecházení v ul. Albieriho.

Poté co Město Jaroměř obdrží projektovou dokumentaci vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele kruhového projektu objezdu. Tvorba samostatného kruhového objektu objezdu je v plánu na rok 2016.

Pokud chcete podat podnět na Zastupitelstvo města, navrhuji písemnou formu adresovanou přímo na Zastupitelstvo města na adresu: Zastupitelstvo města, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.

Přeji hezký den.

Jan Žíla napsal(a) dne 12. listopadu 2015 v 07:55:09 hod.

Vážený pane Fišere,
na Váš dotaz ohledně „dočasného“ úložiště materiálu v Bavlnářské ulici Vám sděluji, že uložený materiál (zemina, štěrk atd.) byl již odklizen a uveden do původního stavu.
S přáním krásného dne Jan Žíla.

Miloslav Honc napsal(a) dne 02. listopadu 2015 v 21:43:31 hod.

Jsem pro odstranění kruháče u Labe je malý a větší auta mají problémy to vytočit.!!
Honc

Bronislav Hedlík napsal(a) dne 28. října 2015 v 19:12:02 hod.

Souhlasím s p.Hrudkou jaksi to utichlo a dle mého je tento kruháč na nic, mně osobně chybí třeba přechod pro chodce u dětského hřiště směrem ke koupališti...ten by asi měl daleko větší význam než ta pohroma u Labe.Přeji hezký den

Petr Hrudka napsal(a) dne 23. října 2015 v 18:25:02 hod.

Dobrý den,

už uběhl nějaký čas, rád bych se proto zeptal, v jaké fázi je rozhodování řešení situace křižovatky u obchodního domu Labe, kde se stále nachází provizorní kruhový objezd?

Neustále se setkávám s názory řidičů, kteří se netají tím, že takový způsob problematiky křižovatky neřeší, ba to spíš ještě víc komplikuje. Proto se jako občan přikláním k tomu, aby byl tento kruhový objezd odstraněn a případná situace byla řešena jinak. Stala se někdy v minulosti na tomto místě vážná dopravní nehoda? Jako čtyřiadvacetiletý si to upřímně nepamatuju, respektive si nevzpomínám, že by nějaká závažná událost nastala.

Kromě toho bych se rád optal, co všechno (a jakými způsoby) mohu jako občan udělat proto, aby se mým případným návrhem k situaci ve městě zabývalo zastupitelstvo? Předpokládám, že je potřeba podat jakousi žádost, ale nemám o tom bližší informace.

Předem děkuji za odpovědi.

Petr Hrudka napsal(a) dne 06. září 2015 v 18:30:41 hod.

Dobrý den,

rád bych zde chtěl poděkovat za (zatím poslední) zprostředkování živého přenosu jednání zastupitelstva. Tentokrát bylo velmi dobře slyšet a rozumět. Bohužel měl přenos asi dvakrát potíže, možná kvůli přetížení, nevím. Možná byla chyba na mém přijímači, nevím.

Každopádně by bylo dobré s tím pro příště něco udělat, půjde-li to. Hlavně, abyste o tom vůbec věděli.

Děkuju.

Václav Fišer napsal(a) dne 17. srpna 2015 v 14:42:31 hod.

Dobrý den,

chtěl bych se na Vás obrátit s dotazem ohledně „dočasného“ úložiště materiálu v Bavlnářské ulici.
Po výkopových pracích zde na volném prostranství v blízkosti garáží bylo ponecháno několik hromad (zemina, štěrk, asfalt, ...atd.), které postupem času začínají zarůstat plevelem. Pokud v brzké době nedojde k jejich odstranění, tak zde nebude přibývat pouze přebytečný odpad z blízkých zahrad, ale lze předpokládat, že tady v budoucnu vznikne černá skládka.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Václav Fišer

Václav Fišer napsal(a) dne 10. srpna 2015 v 22:00:26 hod.

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně přístupu do nové prodejny Mountfield v Jaroměři.
Prodejna v ulici Hradecká je sice lépe dostupná pro vozidla, pro pěší však nikoliv. Chtěl bych se tedy zeptat, zda-li se v blízké budoucnosti plánuje vybudování nového chodníku k prodejně nebo zda-li je již navržena jiná vhodná varianta?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Václav Fišer