Diskuse k tématu - Spokojenost s prací technických služeb

Seřadit od:

Ing. Oldřich Španiel napsal(a) dne 27. ledna 2017 v 13:53:38 hod.

Nadpis této diskusní rubriky je "Spokojenost s prací technických služeb". Bohužel musím konstatovat, že s prací TS jsem velice nespokojen. Ač již několik týdnů v podstatě nesněží, v centru města (ale nejen v něm) jsou podél chodníků bariery sněhu, které občané jdoucí do obchodů nebo na úřady musí pracně zdolávat. Pro starší lidi někde téměř nepřekonatelná překážka. Navíc jsou po celém obvodu náměstí "deponie" nahrnutého sněhu na parkovacích místech u chodníků. Každá zabírá 2 - 3 parkovací místa.
Pro občany, kteří zaparkují na náměstí - zejména ženy a starší osoby - a chtějí se dostat do bank, úřadů nebo obchodů tak připravily Technické služby města Jaroměře povyražení a iluzi sněhem zapadlé horské vsi.
Samozřejmě, jarní sluníčko nakonec vykoná tuto práci za TS a to zdarma. Ale co když opět zasněží?
Jen malá poznámka nakonec.Prostranství pod náměstím u Labe, které se stalo oblíbeným parkovacím místem zaměstnanců MěÚ bylo uklizeno promptně.

Oldřich Španiel

Ing. Oldřich Španiel napsal(a) dne 30. června 2016 v 10:37:03 hod.

Vážená paní ředitelko,

jak jsem s potěšením zaregistroval, je v poslední době věnována větší péče závlaze lípy na náměstí a to jak po stránce intenzity tak i pečlivosti. Sledoval jsem pracovnici TS ve dnech 24. a 29.6. při zálivce a musím konstatovat, že tuto prováděla svědomitě do všech vsakovacích drénů. Této paní patří dík.
Jsem přesvědčen, že zlepšení situace je výsledkem Vašeho osobního zásahu za což Vám moc děkuji.

S pozdravem
Oldřich Španiel

P.S. Neoficielně jsem se doslechl, že dle závěru expertízy příslušného odb. ústavu není strom postižen žádnou nemocí a potíže jsou pouze výsledkem nedostatku vláhy.

Ing. Hana Paulusová napsal(a) dne 17. května 2016 v 11:53:55 hod.

Dobrý den pane inženýre,
osobně jsem na náměstí nebyla, nicméně dle sdělení dotyčného pracovníka bylo dnes pod lípu vylito 500 l vody a to takovým způsobem, že chodil s hadicí kolem stromu, doplňoval jednotlivé vrty a odjížděl až v momentě, kdy se vytvořila v dostatečném rozsahu veliká kaluž, takže i vrty byly logicky naplněny. Instruktáž dle sdělení jeho nadřízeného pracovníka předem proběhla.Problém však máme hlavně v letních měsících s odkopáváním zátek lidmi či psy,nevím, pak dojde k rychlému výparu. Nebojte, mám rovněž eminentní zájem , aby se stromu dostala potřebná péče a pokud zjistím opravdu opak, pak budu situaci řešit.
S pozdravem
Paulusová

Ing. Oldřich Španiel napsal(a) dne 17. května 2016 v 10:33:14 hod.

Vážená paní ředitelko,
dnešního dne, v rámci úpravy travnaté plochy pod lipami na náměstí, byla provedena i zálivka pod lipou na západní straně.
Zálivka byla prováděna po dobu cca 30 min., což pokládám za dobu dostatečnou (i když neznám kapacitu použitého čerpacího zařízení). Co mne však zarazilo, byl způsob zálivky pouze postřikem z hadice po povrchu, ač v minulém roce bylo okolo této lípy provedeno cca 30 vsakovacích vrtů právě pro tento účel. Je evidentní, že pouhý postřik povrchu plochy je neefektivní, neboť část vody se z povrchu vypaří bez užitku a zbytek se vsákne pouze mělce pod povrch a ke kořenovému systému lípy se vůbec nedostane. Nehledě k tomu, že pracně vybudované vsakovací vrty jsou takto k ničemu.
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem vás, vážená paní ředitelko, žádám zdvořile o příslušnou instruktáž pracovníků zavlažovací cisterny a provádění kontrol správného postupu závlahy.
Více než stoleté lípy, které tvoří dominantu a krásnou ozdobu našeho náměstí, si zajisté zaslouží veškerou potřebnou péči. Uvítal bych Vaši odpověď a jsem

s pozdravem

Ing. Oldřich Španiel

Ing. Hana Paulusová napsal(a) dne 14. prosince 2015 v 13:55:55 hod.

Dobrý den pane inženýre,
připomínku akceptuji,uklidíme.Paulusová

Ing. Oldřich Španiel napsal(a) dne 14. prosince 2015 v 13:36:15 hod.

Vážená paní ředitelko,

nepochybuji o tom, že pracovníci TSM, kteří se starají o úklid města, jsou i v této předvánoční době plně vytíženi. Nicméně mám prosbu. Nenašlo by se jedno koště + kárka + jeden člověk + 30 minut práce k uklizení chodníku na pravé straně z náměstí ke Komenského lávce? Chodník byl na rozhraní října a listopadu plný listí z opadajících kulových javorů a i když část úklidu "zařídil" silný vítr v předminulém týdnu, podstatná část listí ( zejména návěje u zídky na předpolí mostu ale i přímo na chodníku) přesto zůstala.
Výše uvedený "neúklid" v bezprostřední blízkosti "Stavby roku 2015" je poněkud tristní.

Se srdečným pozdravem
Ing. Oldřich Španiel

Radek Pokorný napsal(a) dne 08. září 2015 v 09:15:00 hod.

Zdravím paní Paulusová, děkuji za všechny řidiče. Zase o jeden zádrhel méně.

Ing. Hana Paulusová napsal(a) dne 07. září 2015 v 13:39:32 hod.

Dobrý den pane Pokorný,
hned jak jste mi to na poradě sdělil,předali jsme požadavek na MěVak,je to jejich kanál.

Ing. Hana Paulusová napsal(a) dne 07. září 2015 v 13:22:07 hod.

Dobrý den pane inženýre,
pokud zalévají naši pracovníci do vrtů pouze z jedném strany,to prověřím. Nicméně tato lípa chrání tu druhou,je tedy více vystavena povětrnostním vlivům a trpí sluneční spálou.V každém případě teď poptáváme názor dalšího odborníka z oboru dendrologie.
Hezký den.
Paulusová

Radek Pokorný napsal(a) dne 06. září 2015 v 23:15:28 hod.

Dobrý večer, tenhle kanál před koupalištěm je docela pěknej prevít. Letos vím už o třech autech co tu urvali šroub u vany a olej skončil na silnici. To samé se stalo i včera včetně zásahu hasičů. Prosím koukněte zda se nedá zvednout povrch až k hraně kanálu. Díky předem. Pokorný

Ing. Oldřich Španiel napsal(a) dne 04. září 2015 v 10:57:42 hod.

Vážená paní ředitelko,

s radostí jsem, jako starousedlík na náměstí, přijal opatření, které TSM realizovaly proti usychání jedné z památných lip na náměstí ČSA vytvořením většího množství vsakovacích šachtiček po obvodu stromu. Již dnes je možno konstatovat určité zlepšení stavu lípy, neboť se v jinak již suché koruně objevují ostrůvky zeleného listí. Je to dobře vidět z chodníku na jižní straně náměstí proti lípě.
Bohužel jsem ale zjistil (mám okna přímo proti lípě), že zálivka je převážně prováděna pouze na jedné a to severní straně kmene asi do dvou šachtiček. Pro správnou regeneraci kořenového systému lípy je však potřebná zálivka po celém obvodu stromu (proto byly šachtičky v tomto rozsahu také vyvrtány).
Prosím Vás proto paní ředitelko o zajištění řádného poučení obsluhy cisterny tak, aby byla prováděna zálivka postupně po celém obvodu lípy. Domnívám se, že záchrana stromů, které tvoří již více než 100 let dominantu náměstí a jsou neodmyslitelnou součástí historického centra, stojí za trochu vody a přemýšlení.

S přáním pěkného dne

Ing. Oldřich Španiel

Radek Pokorný napsal(a) dne 24. srpna 2015 v 14:45:07 hod.

Děkuji.

Radek Pokorný napsal(a) dne 21. srpna 2015 v 12:17:36 hod.

Zdravím zahradíky v TSM a prosím o sestřihnutí. Lidi do mě vrážej. Dík. Váš Bez na sídlišti.

Ing. Hana Paulusová napsal(a) dne 26. března 2015 v 09:59:09 hod.

Dobrý den pane Starzinský,
v loňském roce jsme vyřezali výmladky na promenádě od kapličky až za autopark,budeme pokračovat i na druhé straně k "rasošské",pro zpomalení jejich růstu je to však výhodnější v době vegetace. Každoročně sečeme (popř.zadáváme) 1-2x všechny promenády do 2 m od cestičky.Co se přilehlých strání týče,jistě máte pravdu,ale jelikož nálety tvoří souvislý porost nad 40 m2,musí být k jejich odstranění povolení OŽP,určité zájmy na ponechání některých jedinců mají i ochránci přírody,časová i finanční náročnost je již v současné době vysoká...Takže tento problém je prozatím otevřený ...
S pozdravem Paulusová

alexandr starzinský napsal(a) dne 10. března 2015 v 20:27:00 hod.

Dobrý den,nevím,zdali pláču na správném hrobě,ale zajímalo by mně,kdo zodpovídá za údržbu stromů na promenádách.Jedná se mě hlavně o výrustky u paty stromů,hlavně na promenádě"rasošské",ale i dalších.Po provedené prořezávce stromů firmou se na toto zapomnělo,nebo nebyly už peníze?Myslím,že mnoho sběračů vajglů s dřevěnými kleštěmi a s jedním chytřejším s motorovou kosou by udělalo více užitečné práce a ještě by se u toho ohřáli.O náletech kolem všech promenád ani nemluvím.Dříve tyto promenády byly určitě lepší a nakonec to dřevo by se za symbolickou cenu dalo prodat na topení.Za pár let to bude neproniknutelná džungle,za lepšími zítřky,zdravím