Diskuse k tématu - Akce a opravy ve městě

Seřadit od:

Václav Uhlíř napsal(a) dne 01. července 2015 v 08:35:35 hod.

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat kdy se plánuje oficiální otevření sportoviště pod Josefovem (skatepark a hřiště). Bude to nějaké slavnostní otevření, nebo jen od určitého data bude možné sportoviště používat ? Děkuji za informace. Uhlíř

Zdeněk Slabý napsal(a) dne 11. června 2014 v 08:05:39 hod.

Vážený Starosto Klepso
Kdy bude Rekonstrukce Ulice Na Rejsce to znamená položení nové silnice a ne ty prašné cesty, co je zde už více než 30 let. Ničí to podvozek aut a strašně se tu práší do oken!!!!V zimě se tu nedá chodit po ledě, je to na zlomení končetin nebo otřes mozku. Když zaprší a jedu do práce, nejlépe bych si měl vzít dvoje boty, protože po projití ulice je mám špinavé. Ani se mi nechce tak lézt do vlaku nebo do auta.

Jinak budu nucen požádat Králohradecký Kraj, aby to začali celé řešit. Tuhle neúnosnou situaci v naší ulici Na Rejsce. Doufám že letos bude zde položena nová silnice.
Děkuji za rychlou odpověď. Slabý Zdeněk

Karel Michl napsal(a) dne 26. dubna 2014 v 07:31:43 hod.

Vážený pane inženýre,
děkuji za vaši odpověd,ale neutěšený stav zmíněné komunikace přetrvává již delší dobu,provoz po obydlení kasáren se zvýšil na neúnosnou mez,denně tu projiždí desítky osobních i nákladních vozidel a nedokážu si představit co se bude dít až zaprší,vzniklé kaluže(spíše rybníky) budou provozem vozidel rozstřikovány až na fasády rodinných domů(k tomu docházelo i před rekostrukcí vodovodního řádu) a chůze po chodníku se bude rovnat jedné velké koupeli.Proto se ptám zda městský úřad s neutěšeným stavem komunikace bude něco dělat?
děkuji za odpověd

s pozdravem Michl

Ing. Jiří Mikulka napsal(a) dne 25. dubna 2014 v 11:42:03 hod.

Dobrý den,
výměna vodovodního potrubí v ulici Obránců byla dokončena dne 29.11.2013 resp. 2.12.2013 bylo ukončeno přejímací řízení s tím, že z důvodu klimatických podmínek a dále k předpokládanému sedání hutněné zeminy ve výkopech po zimním období bylo dohodnuto, že vlastní definitivní dohutnění a zaasfaltování bude provedeno nejpozději do 31.5.2014. V současné době zhotovitel provádí přípravné práce před konečným asfaltováním, které by mělo proběhnout na přelomu měsíce dubna a května. Pokud Vám z tohoto důvodu vznikly nějaké komplikace, tak se Vám tímto omlouváme.

S pozdravem

J.Mikulka

Karel Michl napsal(a) dne 23. dubna 2014 v 16:36:05 hod.

ulice Obránců míru,výměna vodovodního řádu:
Zakázka ,která měla být hotova 20.11.2013 včetně položení asfaltového povrchu není do dnešního dne hotova. V pátek 18.4.2014 byla firmou Stavis Česká Skalice vyrobena tato zrůdnost a při dotazu u pracovníků uvedené firmy jak mají lidé vyjíždět a najíždět na své pozemky mě bylo sděleno,že je to nezajímá.Proto se ptám kde je stavební dozor z města Jaroměř kde ve stavebním povolení na tuto akci bude zakompováno jak budou jednotlivé vjezdy po dobu stavby řešeny.Závěrem chci podotknout,že je to v pátek před velikonocema,takže min.do uterý se nic dělat nebude.Děkuji za odpověd

Jiří Satránský napsal(a) dne 16. června 2013 v 10:04:07 hod.

Dobrý den
Chtěl bych se tímto optat co je s nedodělaným chodníkem v Josefově "Šoubrák". Právě tam probíhá rozebírání pevnostní zdi a je to tam celkem chaotické. Připadá mi to jakoby nějakýmu dělníkovi, který dělal dlážděný chodník před týden upadlo v pátek ve 12 hodin kladívko z ruky a už se nevrátil?

Ing. Oldřich Španiel napsal(a) dne 24. září 2012 v 12:12:45 hod.

Dobrý den.

V současné době jsou připravovány a nebo již probíhají některé akce na opravách a rekonstrukcích majetku města jejichž průběh svědčí o absenci koncepce a o nepružnosti vedení města v této oblasti. Uvedu dva příklady.
V současné době je prováděna oprava kanalizace včetně protipovodňového uzávěru v Kostelní ulici. Dle sdělení odboru majetku města bude výkop pouze zasypán drtí a vozovka uvedena - cituji "do původního stavu". Tento "původní stav" je rozbahněná cesta plná výmolů a vydroleného kameniva.
Na druhou stranu existuje záměr opravy ulic Sladovna a navazující Kostelní. Byly provedeny projektové práce a první etapa ve Sladovně dokonce realizována.
Logicky se tedy nabízí, aby spolu s opravou kanalizace v Kostelní ulici byla provedena i oprava vymačkaných poklopů revizních šachet a uličních vpustí, jejich niveleta vyvedena na úroveň plánovaného povrchu komunikace a byl proveden řádný zásyp a podklad pro plánovanou asfaltovou vozovku. Pokud by došlo i k položení asfaltu, byl by tento úsek plánované komunikace dokončen a byly ušetřeny náklady na opětovné výkopy pro opravu šachet a znovuzřízení technologicky předepsaného podkladu pod asfaltovou vozovku.
Druhým příkladem je oprava Komenského mostu ke škole. Obě lávky pro pěší jsou už několik let mimo provoz a nosná konstrukce střední, dosud provozované komunikace je silně zkorodovaná a vyžaduje výměnu.
Logickým postupem se tedy jeví uskutečnění opravy bočních lávek a jejich uvedení do provozu a následná výměna nosné konstrukci středního pole včetně izolace a asfaltové komunikace.
Ne tak v Jaroměři. Zde jsme na shnilou konstrukci středního pole nanesli novou asfaltovou vrstvu a opravu lávek pro pěší odsunuli na rok 2013, ač bylo zahájení opravy přislíbeno osobně místostarostou města, při jednání s občany náměstí 30. 5. t.r., na letošní rok.
Toto hrnutí problémů před sebou a odkládání řešení z roku na rok je výrazem určité neschopnosti příslušných orgánů města stanovit si jasné pořadí priorit, uskutečňovat je, ale na druhou stranu také flexibilně reagovat na nastalé nové potřeby. Dochází ke kumulaci problémů do té míry, že jejich včasné řešení není finančně řešitelné.
Jako nezbytná se ukazuje celková rekonstrukce Tyršova mostu. Zanedbanost chodníků a vozovek na náměstí je naši celostátní ostudou.
Nyní prý je ale prioritou města výstavba průchodu z náměstí na Vale za 6 milionů korun.

Ing. Oldřich Španiel
důchodce

Jana Hrubá napsal(a) dne 25. července 2012 v 16:38:18 hod.

Dobrý den pane Honc, děkujeme za upozornění a sděluji, že v současné době by měly být lampy na podloubí již funkční. Dovoluji si touto cestou sdělit, že jakékoliv poruchy veřejného osvětlení lze hlásit 24 hodin denndě na bezplatné telefonní lince 800 101 109.
S přáním pěkného léta
Hrubá Jana

Miloslav Honc napsal(a) dne 13. července 2012 v 06:22:20 hod.

Chtěl jsem se zeptat, jestli na malém podloubí úmyslně svítí dvě lampy ze šesti, aby se ušetřilo ? Děkuji